Sweet Sixteen: A Transgender Story

Dyma ffilm dyner a gonest am Llyr Jones, wrth iddi droi yn 16 oed, gan ddangos cyfnodau pwysig wrth iddi fynd o blentyndod i fod yn oedolyn.

Daw Llyr o gymuned wledig yng nghefn gwlad Cymru nad sydd mor gyfarwydd gyda sefyllfa tebyg i un Llyr. Mae’r rhaglen yn cynnig golwg unigryw ar brofiad person ifanc transgender ymhell o fywyd cosmopolitan ac amrywiol dinas.

Fe’i gwelwn yn delio gyda’r newidiadau yn ei bywyd, a dangos gwir bwysigrywdd teulu a ffrindiau go iawn, a dewrder person ifanc yn ei harddegau wrth gerdded llwybyr i newid rhyw.

Cyfrannodd Llyr at raglen ddogfen i BBC Wales – Swansea Sparkle: A Transgender Story.

Fe’i gwelwn yn dychwelyd i’r gystadleuaeth er mwyn rhoi ei choron i’r enillydd newydd, ac yn mentro ar gyfres o driniaethau gyda chyffuriau i rwystro testosteron yn ei chorff – sef y cam cyntaf yn y trawsnewid beiolegol.