Trycars: Sioe Loris Cymru

Ifan Jones Evans a Meinir Howells sydd yn ymweld ag un o’r sioeau loriau mwyaf ym Mhrydain a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Nghaerfyrddin.