Turner's Thames

Mae’r cyflwynydd a’r beirniad celf Matthew Collings yn archwilio sut mae Turner yn ymdrin â theimlad yn ei waith, a’r modd y cafodd ei ysbrydoliaeth ar gyfer y teimlad hwn yn nyfroedd Afon Tafwys. Trwy gydol oes o deithio, aeth Turner yn ôl droeon at beintio a darlunio golygfeydd o Afon Tafwys, sef calon Llundain.

Mae’r rhaglen ddogfen hon yn dangos Afon Tafwys yn ei holl ogoniant amrywiol, o’i harddwch yng ngorllewin Llundain, i’w chanolbwynt yn Ninas Llundain a’i hen ddociau, allan i wacter anferthol a drama aber Afon Tafwys ger Margate. Caiff llawer o beintiadau Turner eu dathlu’n rheolaidd fel celf orau’r wlad. Mae’r ffilm hon yn amlygu am y tro cyntaf ar deledu yr ysbrydoliaeth allweddol ar gyfer y modernedd a’r enwogrwydd hynny; afon a oedd yn hynod bwysig i’r genedl ar ddechrau’r 19eg ganrif, ond sy’n aml yn cael ei chymryd yn ganiataol heddiw – Afon Tafwys.