Wallis Simpson: The Secret Letters

Mae Wallis Simpson: The Secret Letters yn adrodd hanes Wallis gyda disgrifiadau dramatig o’r adegau allweddol yn ei pherthynas ag Edward. Adroddir ei hanes digywilydd o’r adeg y bu’n dringo trwy’r safleoedd cymdeithasol, yna’n cwrdd â Thywysog Lloegr mewn parti ym 1931 i ddod yn gariad iddo, gyda chyfranogaeth lawn ei gŵr ar y pryd, Ernest.

Mae’r ffilm yn datgelu’r modd yr oedd Wallis yn mwynhau’r cyfoeth a’r addurniadau yn sgil bod yn feistres frenhinol gan gredu na fyddent yn para’n hir – y byddai rhywun yn ei disodli’n hawdd un diwrnod. Fodd bynnag, cafodd y rhagdybiaethau hyn eu chwalu pan fu farw’r Brenin George V ac roedd Edward yn glir ei fod yn dymuno priodi Wallis am unrhyw gost – gan fygwth lladd ei hun hyd yn oed pan awgrymodd hi y dylent ddod â’u carwriaeth i ben. Felly, ysgarodd Wallis â’i gŵr – ond fel y mae llythyrau preifat Wallis ac Ernest yn ei gwneud yn glir, roedd eu hysgariad nhw yn anghyfreithlon – a wnaed trwy gydgynllwynio rhyngddyn nhw a Brenin Lloegr.