Welsh Room Rescue

Penderfynodd Jamie Denyer a symudodd i Orllewin Cymru o Brighton roi o’i amser a defnyddio’i sgiliau am ddiwrnod bob mis, ond mae’r gair ar led ac mae tîm o grefftwyr o Abertawe wedi ymuno â Jamie erbyn hyn – peintwyr, trydanwyr, seiri – sydd i gyd yn barod i roi o’u hamser i helpu teulu y mae angen gwneud ychydig o waith atgyweirio yn eu cartref.