Y Cymro a Laddodd Richard III

Hanes Cymro a oedd yn honni ei fod wedi lladd Richard III ar faes brwydr Bosworth, gan sicrhau y gallai Harri Tudur hawlio gorsedd Cymru a Lloegr trwy sefydlu teyrnasiad y Tuduriaid. Ceir yma flas o gynllwynio, newid ochrau, cariad, gwaed a chyfoeth. Roedd Syr Rhys ap Thomas yn arloesol mewn llawer o ffyrdd, ac eto, manteisiodd i’r eithaf ar ei gyfleoedd. Mae tystiolaeth gan feirdd, yn ogystal â darganfod corff Richard III, yn atgyfnerthu’r gred mai’r milwr dewr o Ddinefwr a laddodd y Brenin. Cafodd ei anrhydeddu a daeth yn un o brif weision y Brenin Harri’r VII yng Nghymru. Mae’r Dr Iestyn Jones yn cyflwyno ei raglen, sy’n para awr, ac yn datgelu hanes y milwr nodedig hwn.