Y Goets Fawr

Mae Ifan Jones Evans yn dysgu mwy am lwybr a hanes hen goetsis y Post Brenhinol o Lundain i Iwerddon. Mae’n mwynhau bwyd, dillad ac adloniant y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac yn cwrdd â nifer o gyfranwyr a chefnogwyr ar hyd y ffordd.

Ar ddiwedd pob noson, mae’n parcio’r goets ac yn mwynhau cyfres o ddigwyddiadau arbennig o’r gorffennol. Mae’r daith yn dechrau yng nghanol Llundain ac mae’r goets fawr yn cyrraedd Cymru yn Y Waun, ger Croesoswallt.

Mae Ifan a’r goets fawr yn aros yn gyntaf yng Nghymru ym Mharc Glan yr Afon, Llangollen, a dathlwyd eu cyrhaeddiad gyda noson o gerddoriaeth a dawnsio gwerin. Mae Ifan yn ymuno â’r gantores opera a’r cyflwynydd Shân Cothi ym Mharc Glan yr Afon.