Y Tyrchwyr

Mewn cyfres ar S4C, mae’r naturiaethwr Iolo Williams yn tyrchu i fywydau cudd rhai o’r mamaliaid mwyaf adnabyddus a mwyaf hoffus yng nghefn gwlad yn y DU. Rydym yn gwybod llawer am y modd y mae cwningod, moch daear a hyd yn oed llygod y dŵr yn ymddwyn uwchben y ddaear ond gan mai creaduriaid y nos ydynt a’u bod yn byw dan y ddaear yn bennaf, mae’n aml yn anodd cael darlun cyflawn o’u harferion. Yn y gyfres hon, trwy ddefnyddio tyllau artiffisial yn y ddaear wedi’u dylunio’n ofalus, rydym yn gweld sut mae’r anifeiliaid hyn yn byw ac yn ymddwyn dan y ddaear.