Swydd: Cynorthwydd Golygu

Mae Telesgop yn chwilio am gynorthwydd golygu i ymuno gyda’r tîm yn Abertawe, i weithio gyda’n golygyddion ar amryw brosiectau ar draws teledu, radio a gwaith masnachol.

Fe fydd y rôl yn cynnwys:

  • Llwytho
  • Rhedeg system archifo a storio
  • Bras olygu
  • Cefnogi y tîm ôl gynhyrchu.

Sgiliau manteisiol:

  • Gwybodaeth am dechnoleg, fformatau a llifoedd gwaith
  • Gwybodaeth TG a arferion da storio a threfnu ffeiliau
  • Siarad Cymraeg
  • Trwydded yrru

Oriau hyblyg a pharodrwydd i weithio rhai penwythnosau a gwyliau banc

Mae Telesgop yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal.

Yr ydym yn gwmni dwyieithog (Cymraeg & Saesneg)

 

CV A LLYTHYR: info@telesgop.cymru

DYDDIAD CAU - 27/5/22, 17:00