Swyddi: Adran Ddigidol

Mae Telesgop yn chwilio am ddau berson deinamig i ymuno gyda’n tîm creadigol digidol:

  1. Datblygwr gwefannau i greu platfformau ar lein ar gyfer addysg a chynnwys digidol.
  2. Cynllunydd graffeg symudol i weithio ar gynnwys teledu, addysg a graffeg masnachol, animeiddio 2/3D.

Cyflog cystadleuol, gweithio yn y swyddfa/ o gartref neu hybrid i’w ystyried.

Oriau hyblyg a pharodrwydd i weithio rhai penwythnosau a gwyliau banc.

Mae Telesgop yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal.

Yr ydym yn ymfalchio mewn bod yn gyflogwyr teg a thosturiol.

Yr ydym yn gwmni dwyieithog (Cymraeg & Saesneg).

 

AM FWY O WYBODAETH CYSYLLTWCH: info@telesgop.cymru

DYDDIAD CAU - 16/5/22, 12:00PM